Lần cập nhật cuối cùng: Jan 31 2018
Các điều khoản và điều kiện

Trang web này và bất kỳ ứng dụng di động nào (gọi chung là "Trang web") thuộc sở hữu của mynextlevelenglish.com ("Chúng tôi", "Chúng tôi" hoặc "mynextlevelenglish.com"). Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào trang web này và cửa hàng trực tuyến của chúng tôi (cùng với "Dịch vụ" của chúng tôi) tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây.
Bằng cách duyệt, truy cập, sử dụng, đăng ký hoặc mua hàng trên trang web này hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây, bao gồm bất kỳ chính sách nào được đề cập trong đây (gọi chung là "Điều khoản"). Vì vậy, vui lòng đọc kỹ các điều khoản này. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi trang web này và các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, bạn không nên duyệt, truy cập, sử dụng, đăng ký hoặc mua hàng từ trang web.
Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn ít nhất là 18 năm tuổi hoặc truy cập trang web này dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

Chính sách Bảo mật của chúng tôi, điều này cũng điều chỉnh việc bạn truy cập trang của chúng tôi, có thể được tìm thấy tại [CHÈN LIÊN KẾT CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI]. Vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về người dùng của chúng tôi.

Sử dụng trang web này

Tuân thủ sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không cấp phép được cấp phép để truy cập và sử dụng Trang web này, cá nhân, phi thương mại. Khoản cấp phép này không bao gồm: (a) bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng trang web này hoặc nội dung trong đó; (b) việc thu thập và sử dụng bất kỳ danh sách hoặc mô tả sản phẩm nào; (c) sử dụng các sản phẩm phái sinh của Trang này và nội dung của nó; hoặc (d) sử dụng bất kỳ khai thác dữ liệu, robot, hoặc các phương pháp thu thập và chiết xuất dữ liệu tương tự trên trang này. Bạn không được sử dụng, đóng khung hoặc sử dụng kỹ thuật đóng khung để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu trưng, ​​nội dung hoặc thông tin độc quyền khác của chúng tôi (bao gồm hình ảnh được tìm thấy tại trang này, nội dung của bất kỳ văn bản hoặc bố cục / thiết kế nào của trang hoặc một trang) mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Hơn nữa, bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" khác sử dụng Tên, nhãn hiệu hoặc tên sản phẩm của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ vi phạm nào của các Điều khoản này sẽ dẫn đến việc thu hồi ngay giấy phép được cấp trong đoạn này mà không cần thông báo cho bạn.
Bạn được cấp quyền hạn, hủy bỏ, và không độc quyền để tạo ra một siêu liên kết đến trang chủ của trang web này chừng nào liên kết không miêu tả hệ hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi trong một vài sai sự thật, sai lệch, xúc phạm, hoặc xúc phạm. Quyền hạn chế này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Bạn không thể sử dụng bất kỳ biểu trưng hoặc biểu trưng hoặc các thương hiệu độc quyền khác của chúng tôi như là một phần của liên kết mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng.

Tài khoản

Để truy cập vào một số tính năng của trang này, bạn có thể được yêu cầu đăng ký và chúng tôi có thể chỉ định cho bạn, hoặc bạn có thể được yêu cầu chọn, mật khẩu và tên người dùng hoặc nhận dạng tài khoản. Nếu bạn đăng ký, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác và đầy đủ và thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ bản cập nhật hoặc thay đổi nào đối với thông tin đó.
Bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo vệ an ninh và bảo mật mật khẩu và nhận dạng được giao cho bạn. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc chứng minh của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác hoặc đe doạ vi phạm bảo mật của Trang này. Mỗi lần bạn sử dụng mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng, bạn sẽ được cho là có quyền truy cập và sử dụng Trang web theo cách thức phù hợp với các Điều khoản này, và Chúng tôi không có nghĩa vụ phải điều tra sự cho phép hoặc nguồn truy cập hoặc sử dụng trang web này . BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO TẤT CẢ TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY THEO BẤT CỨ AI SỬ DỤNG MẬT KHẨU VÀ NHẬN DẠNG LÚC ĐẦU CHỌN THEO HOẶC GIAO ĐẾN, BẠN DÙ LÀ HAY KHÔNG TRUY CẬP ĐÓ ĐẾN VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY thực sự là ỦY QUYỀN CỦA BẠN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN , TẤT CẢ TRUYỀN THÔNG VÀ TRUYỀN TẢI VÀ TẤT CẢ CÁC NGH OBA VỤ (BAO GỒM KHUYẾN NGHỊ CÁC NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH) ĐƯỢC TẠM QUA TUYỂN DỤNG HO ORC S US DỤNG.

Truyền thông điện tử

Khi bạn sử dụng trang web này, hoặc gửi email cho chúng tôi, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang này hoặc thông qua các dịch vụ khác của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng tất cả các thoả thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà Chúng tôi cung cấp cho bạn đáp ứng bằng điện tử bất kỳ yêu cầu pháp lý nào mà các thông tin liên lạc đó phải bằng văn bản.

Nội dung của Người dùng

Trang web này có thể bao gồm các tính năng và chức năng ("Các tính năng tương tác") cho phép người dùng tạo, đăng, truyền tải hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung nào, chẳng hạn như văn bản, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, đồ hoạ hoặc mã trên các Trang web ("Nội dung Người dùng" ). Nội dung Người dùng có thể xem công khai và có thể bao gồm thông tin tiểu sử của bạn và bất kỳ nội dung nào bạn đăng lên theo hồ sơ của bạn, nhưng nó không bao gồm thông tin tài khoản hoặc thông tin bạn gửi để thực hiện mua hàng. Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của mình và cho việc sử dụng Các Tính năng Tương tác của bạn và rằng bạn sử dụng bất kỳ Tính năng Tương tác nào do bạn tự chịu rủi ro.
Bằng cách sử dụng bất kỳ Khu vực Tương tác nào, bạn đồng ý không đăng tải, tải lên, truyền tải, phân phối, lưu trữ, tạo ra hoặc xuất bản hoặc gửi qua các trang web bất kỳ nội dung nào sau đây:
Nội dung của Người dùng là bất hợp pháp, phỉ báng, phỉ báng, khiêu dâm, khiêu dâm, khiếm nhã, dâm dục, gợi ý, quấy rối, đe dọa, lạm dụng, gây viêm, gian lận hoặc phản đối;
Nội dung của Người dùng có thể tạo thành, khuyến khích hoặc hướng dẫn cho một hành vi vi phạm hình sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc gây ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật địa phương, quốc gia, quốc gia hoặc quốc tế;
Nội dung của Người dùng hiển thị, mô tả hoặc khuyến khích sử dụng bất kỳ sản phẩm nào Chúng tôi bán theo cách có thể gây khó chịu, không phù hợp hoặc có hại cho Chúng tôi hoặc bất kỳ người dùng hoặc người tiêu dùng;
Nội dung Người dùng có thể ảnh hưởng đến hoặc vi phạm quyền công khai, riêng tư hoặc bảo vệ dữ liệu của người khác, bao gồm hình ảnh, video, hình ảnh hoặc thông tin về một cá nhân khác mà bạn không có sự đồng ý của cá nhân đó;
Nội dung Người dùng có tuyên bố, khiếu nại hoặc mô tả sai lệch hoặc gây hiểu nhầm về người, công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ;
Nội dung Người dùng có thể vi phạm bất kỳ sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
Nội dung Người dùng giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc bằng cách nào đó miêu tả sai về liên kết của bạn với một cá nhân hoặc một thực thể; và
Virus, phần mềm độc hại dưới bất kỳ hình thức nào, dữ liệu bị hỏng hoặc các tệp hoặc mã độc hại, phá hoại hoặc phá hoại.

Quyền trong Nội dung của Người dùng

Trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản này, trên trang web này hoặc trong một thỏa thuận riêng với Chúng tôi, chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ Nội dung Người dùng nào. Tuy nhiên, bằng cách gửi hoặc đăng Nội dung Người dùng trên trang này, bạn cấp cho Chúng tôi quyền không sử dụng, sao chép, sửa đổi, chỉnh sửa, xuất bản, dịch, tạo ra các sản phẩm phái sinh cho Chúng tôi, không có nghĩa vụ, không phải trả tiền bản quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể thu hồi, chuyển nhượng, hoạt động, phân phối, thực hiện và hiển thị Nội dung Người dùng trên trang này và trên các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của bên thứ ba và trong tất cả các phương tiện truyền thông khác hoặc các định dạng, cho dù hiện tại được biết đến hay sau này phát triển, cho bất kỳ mục đích nào và không bồi hoàn cho bạn. Bạn cũng cho phép người dùng Trang này có quyền truy cập Nội dung Người sử dụng của Bạn liên quan đến việc sử dụng Trang Web này.
Bằng cách đăng Nội dung Người dùng vào trang web này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (a) Nội dung Người dùng đó không bí mật; (b) bạn sở hữu và kiểm soát tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Nội dung Người dùng hoặc nếu bạn có tất cả các quyền cần thiết để đăng và sử dụng Nội dung Người dùng này vào Trang Web này và cấp cho Chúng tôi các quyền mà bạn cho phép Điều kiện; (c) Nội dung Người dùng là chính xác và không gây hiểu nhầm hoặc gây hại dưới bất kỳ hình thức nào; và (d) Nội dung Người sử dụng, và việc sử dụng và đăng tải của bạn liên quan đến Trang Web này, không và sẽ không vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều khoản, nguyên tắc hoặc chính sách hiện hành của chúng tôi hoặc bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào.

Phản hồi

Ngoài các nội dung của người sử dụng, bạn có thể gửi câu hỏi, ý kiến ​​nhận xét, đánh giá, ý tưởng, kế hoạch, thiết kế, ghi chú, đề xuất, bản vẽ, tài liệu gốc hoặc sáng tạo và các thông tin khác liên quan đến trang web này, Us và các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là "Phản hồi"). Bạn đồng ý rằng Phản hồi là không bảo mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu các quyền độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, trong và đối với Phản hồi này và sẽ được sử dụng và phổ biến Phản hồi cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hay cách khác mà không có sự thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn.

Hạn chế về quyền sử dụng

Bạn đồng ý rằng bạn không được (và bạn đồng ý không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác sử dụng mật khẩu và thông tin nhận dạng của bạn):
tải, sửa đổi, sao chép, tạo bản sao, thích nghi, dịch thuật, đảo ngược kỹ thuật, tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên, trưng bày, bán, thuê, cấp phép, hoặc trưng bày công khai bất kỳ phần nào của trang web này, ngoại trừ và trong phạm vi được cho phép rõ ràng theo các Điều khoản này ;
loại bỏ bất kỳ thông báo bản quyền, thương hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu khác có trong hoặc trên Trang web;
sử dụng bất kỳ robot, spider, ứng dụng tìm kiếm / truy tìm trang web, hoặc thiết bị khác để lấy hoặc lập chỉ mục bất kỳ phần nào của trang này;
thu thập bất kỳ thông tin nào về người dùng khác (bao gồm cả tên người dùng và / hoặc địa chỉ email) cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thu hút và / hoặc chia sẻ các nhận xét với người dùng khác;
định dạng lại hoặc đóng khung bất kỳ phần nào của bất kỳ trang Web nào là một phần của trang này;
tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc theo giả định giả mạo hoặc gian lận;
tạo ra hoặc truyền tải cho người dùng khác những giao dịch điện tử không mong muốn, chẳng hạn như "spam", hoặc gây trở ngại cho việc sử dụng trang web của người dùng khác;
nộp cho trang này bất kỳ nội dung nào giả mạo hoặc hàm ý rằng nội dung đó được chúng tôi tài trợ hoặc chứng thực;
truyền tải hoặc tải lên trang này bất kỳ mục nào chứa hoặc thể hiện bất kỳ loại virus, sâu, khiếm khuyết, phần mềm độc hại, Trojan horse, bom phần mềm hoặc các tính năng khác được thiết kế để gây tổn hại hoặc làm suy giảm dưới bất kỳ hình thức nào của trang này, bất kỳ trang Web nào khác, hoặc thiết bị hoặc hệ thống khác, hoặc việc sử dụng trang này bởi bất kỳ người sử dụng nào;
sử dụng trang web này để vi phạm an ninh hoặc truy cập trái phép vào bất kỳ máy tính hoặc mạng máy tính hoặc thiết bị hoặc hệ thống khác (bao gồm cả cố gắng không được phép để phát hiện mật khẩu hoặc mã hoá mã hoá an ninh);
nộp cho trang này bất kỳ nội dung nào trái pháp luật hoặc tạo điều kiện, cấu thành, khuyến khích hoặc khuyến khích hoạt động bất hợp pháp; hoặc bằng cách khác sử dụng Trang web để chuyển hoặc lưu trữ tài liệu bất hợp pháp, bao gồm bất kỳ tài liệu nào được coi là đe dọa hoặc khiêu dâm;
sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung Người dùng nào được cung cấp trên Trang Web này ngoài việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn;
thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt, theo ý riêng của chúng tôi, một lượng dữ liệu hoặc tải lưu lượng lớn hoặc không hợp lý trên trang này hoặc cơ sở hạ tầng CNTT được sử dụng để vận hành và cung cấp Trang web này; hoặc là
sử dụng trang web này và / hoặc bất kỳ Nội dung Người dùng nào, cố ý hoặc vô ý, để vi phạm bất kỳ luật hiện hành của địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc quốc tế hiện hành.
Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát hành vi của người sử dụng trên trang web này, và chúng tôi bảo lưu quyền và có quyền tự do tuyệt đối theo dõi hành vi của người sử dụng trên trang này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo.

Quyền sở hữu

Như những gì bạn và Us, trang này, bao gồm tất cả các bức ảnh, hình ảnh, văn bản, hình ảnh, biểu tượng, clip âm thanh, phần mềm, mã nguồn và các khía cạnh khác của nó (không bao gồm Nội dung Người sử dụng), tất cả các cải tiến hoặc sửa đổi của nó, và việc thu thập, sắp xếp và lắp ráp trang web này (gọi chung là "Nội dung trang web"), bao gồm tất cả các bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu khác trong các điều trên, thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi bản quyền hiện hành pháp luật.
Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi đều bị nghiêm cấm. Bạn không được sử dụng thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây nhầm lẫn. Bạn không được sử dụng nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào mâu thuẫn hoặc làm mất uy tín của chúng tôi. Bạn không thể sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào của chúng tôi trong thẻ meta mà không có sự đồng ý trước. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là cấp cho bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác giấy phép hoặc quyền trong hoặc đối với bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu khác của chúng tôi.

Mua hàng trên trang web này

Bạn đồng ý rằng tất cả các giao dịch của bạn với hoặc thông qua trang web này, theo lựa chọn của chúng tôi, có thể được tiến hành điện tử từ đầu đến cuối. Nếu Chúng tôi quyết định tiến hành không bằng điện tử, các giao dịch đó sẽ vẫn được quản lý bởi phần còn lại của các Điều khoản này trừ khi bạn tham gia vào các điều khoản khác nhau do chúng tôi cung cấp. Bạn chịu trách nhiệm in hoặc tạo một bản sao của các Điều khoản này và bất kỳ hợp đồng hoặc tiết lộ nào khác mà chúng tôi được yêu cầu cung cấp cho bạn.
Nguy cơ mất mát và quyền sở hữu đối với các mặt hàng bạn mua trên trang này chuyển cho bạn khi chúng tôi giao hàng cho người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển.
Chúng tôi tính thuế doanh thu cho hàng hóa được đặt hàng trên trang web này dựa trên thuế suất thuế bán hàng của bang áp dụng tại địa điểm mà đơn đặt hàng được vận chuyển.
Khi chúng tôi gửi cho bạn hoặc theo hướng dẫn của bạn cho người khác, bạn đồng ý thanh toán cho vận chuyển và bất kỳ khoản phí xử lý nào được hiển thị trên Trang web này khi đặt hàng của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền tăng, giảm và thêm hoặc loại bỏ phí theo thời gian và không cần thông báo trước, do đó bạn đồng ý kiểm tra tất cả các khoản phí trước khi đặt hàng hoặc đăng ký một dịch vụ. Bất kỳ chi phí vận chuyển hoặc xử lý có thể hoặc không thể phản ánh chi phí thực tế.
Chỉ có thẻ tín dụng hợp lệ hoặc phương thức thanh toán khác được chấp nhận cho chúng tôi mới được sử dụng. Bằng cách gửi yêu cầu của bạn, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền sử dụng thẻ hoặc phương pháp đã được chỉ định và cho phép chúng tôi tính phí đơn đặt hàng của bạn (bao gồm thuế, vận chuyển, xử lý và bất kỳ khoản tiền nào khác được mô tả trên Trang web) vào thẻ đó hoặc phương pháp khác. Nếu không thể xác minh được thẻ (hoặc phương pháp khác), không hợp lệ hoặc không được chấp nhận, đơn đặt hàng của bạn có thể bị tạm ngưng hoặc hủy tự động.
Tất cả các khoản thu nhập được điều chỉnh bởi Chính sách hoàn trả của chúng tôi, có thể tìm thấy tại [CHÈN LIÊN KẾT CHÍNH SÁCH HOÀN] của bạn.
Chúng tôi cố gắng để được chính xác nhất có thể và loại bỏ các lỗi trên trang web này; Tuy nhiên, Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, mô tả, hình ảnh, giá cả hoặc các thông tin khác là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại hoặc không có lỗi. Trong trường hợp có lỗi, cho dù trên Trang này, trong xác nhận đơn đặt hàng, khi xử lý một đơn đặt hàng, phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ hay cách khác, Chúng tôi bảo lưu quyền sửa lỗi đó và sửa lại lệnh của bạn nếu cần (bao gồm cả tính chính xác giá cả) hoặc để hủy đơn đặt hàng và hoàn lại bất kỳ số tiền nào. Biện pháp khắc phục duy nhất của bạn trong trường hợp có lỗi đó là hủy đơn đặt hàng của bạn và được hoàn lại tiền.
Tất cả các mặt hàng phụ thuộc vào tình trạng sẵn có và Chúng tôi bảo lưu quyền áp đặt giới hạn số lượng cho bất kỳ đơn đặt hàng nào, từ chối tất cả hoặc một phần của một đơn hàng và chấm dứt các sản phẩm hoặc dịch vụ mà không báo trước, ngay cả khi bạn đã đặt hàng. Giá cả có thể thay đổi mà không báo trước. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối hoặc huỷ bỏ mọi lệnh đặt cho các sản phẩm và / hoặc dịch vụ mà việc bán hoặc sử dụng sản phẩm và / hoặc dịch vụ đó trong tiểu bang hoặc khu vực pháp lý của bạn bị hạn chế hoặc bị cấm.

Liên kết

Trang này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác trên Internet do các bên thứ ba sở hữu và điều hành. Bạn thừa nhận rằng Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động của nội dung trên hoặc thông qua bất kỳ trang web nào.

Chấm dứt

Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách đóng tài khoản của bạn, ngưng sử dụng trang web này và cung cấp cho chúng tôi thông báo chấm dứt. Chúng tôi bảo lưu quyền, không có thông báo và theo quyết định của riêng mình, chấm dứt quyền sử dụng trang web này, hoặc bất kỳ phần nào của trang web này, và ngăn chặn hoặc ngăn cản việc bạn truy cập vào và sử dụng trang này hoặc bất kỳ phần nào của trang này.

Sự bồi thường

Trong phạm vi rộng nhất mà luật pháp áp dụng cho phép, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các công ty con, Các bên liên quan "), từ bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, chi phí, trách nhiệm pháp lý và chi phí nào (phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) việc bạn truy cập và sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích; (b) bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng, tải lên, sử dụng, phân phối, lưu trữ hoặc chuyển giao khác trên hoặc thông qua Trang Web này; (c) bất kỳ phản hồi nào mà bạn cung cấp; (d) bạn vi phạm các Điều khoản này; và (e) vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Chúng tôi về bất kỳ Yêu cầu Bồi Thường Bên Thứ ba nào, hợp tác với chúng tôi trong việc bảo vệ những Yêu cầu Bồi thường đó và thanh toán tất cả các khoản phí, chi phí và chi phí liên quan đến bảo vệ Các Yêu Cầu Bồi Thường (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư). Bạn đồng ý thêm rằng Chúng tôi sẽ có quyền kiểm soát việc bào chữa hoặc giải quyết các yêu cầu bồi thường của bên thứ ba.

Phủ nhận

Trừ khi được cung cấp rõ ràng, Trang này, bao gồm tất cả Nội dung Trang web, và các dịch vụ được cung cấp trên hoặc liên kết với Trang này được cung cấp trên cơ sở "AS IS" và "WITH ALL FAULTS" mà không có tuyên bố, đảm bảo hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, hay ngụ ý. CHÚNG TÔI TỪ CHỐI MỌI ĐẠI DIỆN KHÁC, BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN VÀ NHIỆM VỤ, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM, NHIỆM VỤ HOẶC ĐIỀU KIỆN: (A) KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỬ DỤNG, KẾT QUẢ, TITLE, VÀ KHÔNG -SỰ VI PHẠM; VÀ (B) S US DỤNG THƯƠNG MẠI, KHÓ KHĂN HO ORC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng Trang này là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại hoặc không có lỗi. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng Trang này hoặc các máy chủ của chúng tôi không có virut hoặc các thành phần có hại khác.

Tính độc quyền của biện pháp khắc phục; Trách nhiệm hữu hạn

Giải pháp duy nhất và độc quyền của bạn và Trách nhiệm duy nhất và độc quyền của chúng tôi đối với bất kỳ trường hợp vi phạm bảo hành nào là quyền của bạn trả lại sản phẩm hoặc được hoàn lại tiền cho dịch vụ theo Chính sách hoàn trả và trao đổi có thể áp dụng của chúng tôi. TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO CÁC CHÚNG TÔI HOẶC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA CHÚNG TÔI, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, HOẶC DO HẬU QUẢ NÀY, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN HOẶC MẤT KINH DOANH, ngay cả khi họ ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI, NOR HỢP NÀO CỦA CHÚNG TÔI VÀ CHÚNG TÔI TRÁCH NHIỆM GỘP BÊN CÓ LIÊN QUAN', DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, LẦM LỖI (BAO GỒM SƠ SUẤT, DÙ LÀ ACTIVE, THỤ ĐỘNG HAY QUY GÁN), HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC, PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN HOẶC MUA HOẶC SỬ DỤNG CỦA MỌI SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ MUA QUA NÀY SITE VƯỢT VỀ GIÁ THANH TOÁN CỦA SẢN PHẨM HO ORC DỊCH VỤ. CÁC GIỚI HẠN NÀO ĐƯỢC XÉT RÕNG TRONG ĐIỂM NÀY S W KHÔNG GIỚI HẠN HO ORC BAO GỒM SỰ CỐ CỦA TÔI LIÊN QUAN CỦA CHÚNG TÔI HO ORC CÓ LIÊN QUAN CỦA CHÚNG TÔI, SỰ THẤY MẤT MÌNH, MỤC TIÊU CẦU H WN, MẤT MÁT HO ORC SỰ CỐ THẤY.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục pháp luật của chúng tôi đối với bất kỳ vi phạm thực tế hoặc bị đe dọa nào đối với các Điều khoản này sẽ không phù hợp và chúng tôi sẽ được hưởng các hoạt động cụ thể hoặc cứu trợ bắt buộc, hoặc cả hai, ngoài các thiệt hại mà chúng tôi có thể có quyền hợp pháp để thu hồi lại với nhau với chi phí hợp lý của bất kỳ hình thức giải quyết tranh chấp, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư.
Không có quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của chúng tôi sẽ không bao gồm bất kỳ hình thức nào khác, dù là theo luật định hay theo nguyên tắc công bằng, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại về tài sản, chi phí luật sư.

Sửa đổi trang web

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang này hoặc bất kỳ tính năng hoặc phần nào của nó mà không cần thông báo trước.

Rẽ

Nếu bất kỳ điều khoản nào bị coi là vô hiệu, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, điều kiện đó sẽ được coi là một số và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính có hiệu lực của bất kỳ điều khoản còn lại nào.

Không có người thụ hưởng bên thứ ba

Các Điều khoản này chỉ vì lợi ích của và sẽ chỉ được thực hiện bởi các bên. Các Điều khoản này không nhằm trao quyền hoặc lợi ích cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc tạo ra bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý của một bên đối với bên thứ ba đó.

hỗn hợp

Không có quan hệ đại lý, quan hệ đối tác, liên doanh, hoặc việc làm được tạo ra như là kết quả của các Điều khoản này, và bạn không có bất kỳ thẩm quyền nào dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm những thông báo về những thay đổi đối với các Điều khoản này, qua email, thư thông thường, hoặc các thông tin đăng trên trang này. Các Điều khoản này, được coi là chấp nhận bởi bạn khi bạn sử dụng Trang web, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Us về việc sử dụng Trang này. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản này sẽ không tạo thành sự khước từ việc thi hành quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ quy định nào của Điều khoản này được coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để các Điều khoản này có hiệu lực và có hiệu lực thi hành. Các Điều khoản này không được chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc cấp phép được có thể cấp phép được, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Các Điều khoản này bao gồm và kết hợp theo tham chiếu Chính sách Bảo mật của chúng tôi, có thể được tìm thấy tại [CHÈN LIÊN KẾT CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI] và bất kỳ thông báo nào liên quan đến Trang web.

câu hỏi

Các câu hỏi liên quan đến các Điều khoản này, Chính sách Bảo mật của chúng tôi, hoặc các tài liệu liên quan đến chính sách khác có thể được gửi tới nhân viên hỗ trợ của chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: chris@mynextlevelenglish.com.

Đóng menu
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!